logo
add image

Üye Kayıt

Borsamıza Üyelik İşlemleri

5174 Sayılı Kanunun 32'nci ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci maddesi gereğince, Bafra Ticaret Borsası Kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, Borsamıza kaydolmak zorundadırlar. Merkezi Borsamız çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsamız çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsamıza kaydolmaları gerekir. Bu yasal yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin kayıtları Borsamızca Re'sen (doğrudan) yapılır ve kendilerine bildirilir.

Ayrıca; Borsamıza kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde borsamıza bildirilmesi de yasal bir yükümlülüktür.

Gerçek kişi kayıtları için istenilen evraklar :

1-     ESNAF VEYA TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ                
2-     NOTERDEN TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ
3-     ODA KAYIT SURETİ                  
4-     VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ            
5-    YOKLAMA TUTANAĞI

6-    VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET BELGESİ (nace Kodlu )
7-     3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF            
8-     NÜFUS CÜZDANI SURETİ            
9-     MERSİS NOSU
10-   İKAMETGAH İLMUHABERİ            
11-   KAYIT ÜCRETİ   (DERECESİNE GÖRE )                     
12-   İŞYERİ KAŞESİ         
13-   KAYIT FORMU

14-   PEŞİN STOPAJ ÖDEME TAAHÜTÜ

 Gerçek Kişilik Kayıt Formunu DoldurunuzTüzel kişilik kayıtları için istenilen evraklar:
 
1-     ESNAF VEYA TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ                                        
2-     NOTERDEN TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ (ASIL)                        
3-     ODA KAYIT SURETİ (ASIL)                                    
4-     VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ                                    
5-     YOKLAMA TUTANAĞI                      
6-     VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET BELGESİ (NACE KODLU)                  
7-     3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF VE NÜFUS CÜZDANI SURETİ (İMZA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)                  
8-     SİCİL TASDİKNAMESİ (ASIL)                                    
9-     ŞİRKET KAŞESİ                                          
10-   KAYIT ÜCRETİ ( DERECESİNE GÖRE )
11-   NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ (İMZAYA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)                        
12-   İKAMETGAH (İMZA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)   

13-   MERSİS NO    

14-   KAYIT FORMU    

15- PEŞİN STOPAJ ÖDEME TAAHÜTÜ     

 Tüzel Kişilik Kayıt Formunu Doldurunuz

Yukarı