logo
add image

Bafra Ticaret Borsası tarafından stratejik planlama eğitimi kapsamında üyelerimize yönelik olarak Stratejik Plan Eğitimi verildi

Bafra Ticaret Borsası tarafından stratejik planlama eğitimi kapsamında üyelerimize yönelik olarak Stratejik Plan Eğitimi verildi

Hizmet üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmesinin, hem kurumumuz hem de yönetilen topluluk açısından büyük önem taşıdığı bilinciyle hareket eden Bafra Ticaret Borsası, hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, daha önce çeşitli konularda borsamız yöneticilerine ve personellerine yönelik eğitim programları düzenleyen Bafra Ticaret Borsası, faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan birisi olan stratejik plan konusunda da üyelerimizi bilgilendirdi.

Stratejik plan uygulama sürecinin daha verimli yürütülebilmesi adına gerçekleştirilen eğitim çalışması Bafra Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Stratejik Planlamanın İkinci Bölümünde.
Kurumsal Kimliğin belirlenmesi /gözden geçirilmesi
Bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesi
Temel analizler
Paydaş analiz
Gztf (swot) analizi
Sorun /hedef analizi uygulamalı grup çalışması yapıldı

Yukarı