22-05-2018         179

7143 sayılı yasa yürürlüğe girdi

-

BORSA AİDAT VE TESCİL ÜCRET BORÇLARINA DÜZENLEME

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Namık KİBAROĞLU;

 

“ Söz konusu kanunun 10.maddelerine istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre oda ve borsa üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları ile ilgili, 31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan oda / borsa aidatlarının asıllarını bu kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Temmuz 2018) başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.” dedi.