logo
add image

İç Hizmetler Sorumlusu

   
 

Arzu YÜCEL
İç Hizmetler Sorumlusu

bafratb@tobb.org.tr
0362 544 33 00

 

 

      İÇ HİZMETLER SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1.      Kendisine verilen görevleri mevzuat doğrultusunda zamanında ve noksansız yapmak.

2.      Mesai saatlerinde katlardaki giriş ve çıkışları kontrol altında bulundurmak.

3.      Görevlendirildiği birimde büro, mutfak, depo, arşiv, garaj, koridor, tuvalet, lâvabo ve çevre temizliğini yapmak.

4.      Görevlendirildiği birim hizmet binasında servisler arasında veya arşivden güvenli bir şekilde evrak ve dosya taşımak.

5.      Kurum içerisindeki yazışmalar, üye bilgi ve mülkiyetleri, personellere ait özlük bilgileri, yönetim ve meclis kurullarının aldıkları kararlar, bankacılık işlemleri, mevduat bilgileri vb. bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamak.

6.      Mesai saatleri içerisinde çay, kahve vb. istek ve imkânlar doğrultusunda servis yapmak, ikramda bulunmak.

7.      Görevlendirildiği ve tüm borsa birimlerinin taşınır ve taşınmaz mallarını korumak.

8.      Arşiv, dosya ve ilgili düzenlemeleri yapmak. 

9.      Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapma

Yukarı