logo
add image

Genel Sekreter

     

 

 

Miraç Esra ARAT
Genel Sekreter


bafratb@tobb.org.tr
İletişim: 0362 544 33 00

 

 

 

 

                                                                           GÖREV VE SORUMLULUK

 a)    Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir

 b)    Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler

  c)    Borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir.

  d)    Borsanın kanun, yönetmelik ve mevzuata göre, yönetim kurulu kararları doğrultusunda işlerliğini sağlar

  e)    Mevzuatta ve uygulamadaki değişiklikler ve karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili üyelerin bilgilendirilmesini sağlar.

   f)     Borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler

   g)    Borsa personelini işleyiş ve görev tanımları doğrultusunda eğitilmelerini sağlar. 

   h)    Yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

    ı)     Tüm görev ve sorumlulukları ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtil

    *** Bayram TOSUN bu görevlerinin yanı sıra, bilgi işlem ile basın yayın ve halkla ilişkiler sorumlularına vekalet eder.

Yukarı