logo
add image

Sayın Üyemiz Borsamızda Covid sa|gınının yayılımını önlemek için


Sayın Üyemiz;


COV|D-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile, virüse özgün etkili bir
tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir.
Korona virüsünden korunma yollan bireysel alınacak tedbir|erle mümkün bulunduğundan
dolayı;
Borsamızda Covid sa|gınının yayılımını önlemek, çalışanların sağlığını korumak riskli
kişileri kontrol edebilmek amacıyla aynı zamanda da HES SORGULAMA sistemine de
geçmiş bulunmaktayz.
Özellikle kişilerin kendi hijyenlerine ve çevresindekilerin hijyenlerine dikkat etmesinin yanı
sıra toplu alanlarda bulunmamaları, kişilerle temaslardan kaçınmaları ve sosyal mesafe
kurallanna da uyulması gerekmektedir.
Çeltik Hasadının başlayacağı şu günlerde; tarafınızdan kesilecek çeltik alım müstahsil
makbuzlarının Covid-'l9 Pandemi süresince müstahsillere verilmeyip, toplu olarak
borsamıza ibraz edilerek hem tescilinin hem de destekleme onaylarının yaptırılması ile
daha sonra tarafınızca ilgili müstahsile onaylı bir şekilde vermeniz yönündeki
uygulamamıza, pandemi süresince geçici olarak başlamış bulunmaktayız.

Namlk KiBARoĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
BAFRA T|CARET BORSASİ

 

Yukarı