logo
add image

Türkiye Ürün ihtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Kayıtları Başladı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. kurucu üyesi ve ortağı olan Bafra Ticaret Borsası, aynı zamanda da Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satım işlemleri Acentesi olarak yetkilendirilmiştir.

Bu konu hakkında bir açıklama yapan Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Namık KİBAROĞLU;

 Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir.

ELÜS, Lisanslı Depo İşletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Merkezi Kayıt Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler [Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen] Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesindedir.

 

5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri'nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve Bafra Ticaret Borsası olarak şirketin kurucu ortaklarından ve acentelik yetkisi alan ticaret borsalarından birisiyiz.

 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

TÜRİB'in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS'lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın
http://www.turib.com.tr adresinden erişilecek "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB'e kayıt olması gerekmektedir. ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan Bafra Ticaret Borsası’na başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı, aşağıda yer alan belgelerin ibrazı neticesinde Bafra Ticaret Borsası tarafından TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir.


Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte, Bafra Ticaret Borsası’na başvurmaları önemle duyurulur.

Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir. ELÜS işlemlerinin tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.
http://www.turib.com.tr         Kayıt için gerekli evrak bilgilerini  "Türib"  menüsünden öğrenebilirsiniz


 

Yukarı