logo
add image

7143 sayılı yasa yürürlüğe girdi

BORSA AİDAT VE TESCİL ÜCRET BORÇLARINA DÜZENLEME

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Namık KİBAROĞLU;

 

“ Söz konusu kanunun 10.maddelerine istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre oda ve borsa üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları ile ilgili, 31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan oda / borsa aidatlarının asıllarını bu kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Temmuz 2018) başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.” dedi.

 

Yukarı