logo
add image

Oda ve Borsa seçimleri Nisan 2018 ayına ertelendi

Oda ve Borsa seçimleri Nisan ayına ertelendi

Ekim ayında başlayıp Kasım ayı sonunda tamamlanması gereken Oda ve Borsa seçimleri Bakanlar Kurulu Kararıyla 2018 yılının Nisan ayına ertelendi. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Karar sayısı: 2017/10828

Oda ve Borsaların n2017 yılının Ekim ayıp başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin ertelenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 19/9/2017 tarihli ve 28017702 sayılı yazısı üzerine 5174 sayılı Kanunun 81’inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 21/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI21/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10828 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR


MADDE-1 – (1) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84’üncü maddesi gereğince tüm oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin, 2018 yılının Nisan ayında yapılması kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yukarı