logo
add image

AİDAT VE TESCİL ÜCRET ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI

 Borsaya olan tescil ücreti ve Üye aidat borçlarına Yapılandırma

 

Üye aidat borçları ve tescil ücret borçlarına ait yapılandırma hükümleri ile ilgili bir açıklama yapan, Bafra Ticaret Borsası Başkanı, Sayın Namık KİBAROĞLU;

 

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Kanun’un 4.maddesinin 7.fıkrasına istinaden, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre yapılandırma kapsamında; üyelerin  borsaya olan; aidat ve borsa tescil ücretlerinin borç   asılları da yer almaktadır.

 

31/03/2017 tarihi dahil önceki alacakların tahsilini düzenleyen madde, 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapanlara, bu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanma imkanı vermemektedir. Ancak üyelerimiz, 01/07/2016 ve 31/03/2017 tarihleri arasında borçları için bu kanun kapsamında faydalanabilirler.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27/05/2017 tarihinden önce, üyelerimizin, aidat ve tescil ücretlerinden doğan borç asıllarından, kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden gecikme faizi gibi feri alacaklar silinecektir.

 

Üyelerimizin talepleri ile taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimiz, ilk taksitin son ödeme günü  31/08/2017 olup, toplamda altı eşit taksitte borç asıllarını ödeyebilirler.

 

Üyelerimizin taksitlendirme imkanlarından yararlanabilmeleri için 31/07/2017 tarihine kadar borsamız başkanlığına bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Dedi.

Yukarı