logo
add image

DEMOKRASİ NÖBETİNE DEVAM ......

 15 Temmuz 2016 gecesi, hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur silahlı darbe teşebbüsü, milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir.

Yukarı