logo
add image

TKDK 2024 Yılı Çağrı Takvimi

Bölgenin  kırsal  kalkınmasına,  ekonomik  ve  sosyal  gelişimine  önemli  katkıda  bulunan Kurumumuz,  19 Mart  2024 tarihinde  sektör  bazlı "2024 Yılı Çağrı Takvimi"ni  duyurmuş,  21 Mart 2024 tarihinde ise IPARD-III Programı 1. Çağrısını ilan etmiştir. Bu kapsamda proje başvurularının Nisan – Eylül aylarında alınması planlanmaktadır.  İlimizdeki  yatırımcıların  IPARD  Programından  daha  fazla  yararlanabilmeleri  ve  gerekli hazırlıkları  yapabilmeleri  için  proje  çağrı  takvimi  ve  hibe  desteği  verilen  konular  hakkında bilgilendirilmesi  önemlidir.  Bu  amaçla  Kurumunuz/Kuruluşunuz  tarafından  yazımız ekinde gönderilen IPARD Programı 2024 yılı çağrı takviminin ve destek alanlarıyla ilgili dokümanın üyelerinize  iletişim  araçlarınız  vasıtasıyla  duyurulmasında  büyük  yarar  bulunmaktadır.  Ayrıca üyelerinizin  sözlü  bilgi  talebi  olması  durumunda,  0362  439  30  76  (Dâhili  9211-9285)  telefon numarasından  Kurumumuz  yardım  masası  ve  iletişim  uzmanlarımızla  irtibata  geçebilecekleri hususlarında ;Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

INDIR
Yukarı