Bafra
+7...+8° C

Başkan'ın Mesajı

 

 

 

 

BAFRA TİCARET BORSASI ZAHİRE SİTESİNİN ÖNEMİ ;

   Ticaret borsaları; 5174 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenip belirlenen yazılı esaslar çerçevesinde, borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Bafra Ticaret Borsası olarak 1992 yılından beri hizmet vermekteyiz.

Borsa camiamız, üyelerimiz, Kaymakamımız, belediye başkanımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile el ele verip, birlik ve beraberlik içerisinde, mevcut  üyelerimizi tek çatı altında toplamak  amacıyla;

 

Borsa sitesini, Bafra’mıza kazandırmak mücadelesi içerisindeyiz !

 

En az 60 dönüm bir arazi üzerine;

· üye dükkanları,

· idare binası ,

· satış salonu,

· Toplantı / seminer salonu ,

· Sosyal tesisleri,

· kantarı,

· labaratuvarı,

· hayvan pazarı ve patokları ,

· entekre et tesisleri,

· siloları, 

· araç park yerleri,

· posta / telekom şubeleri,

· camisi,

· oteli,

· banka şubesi,

· lokantası, v.s sosyal yerleri olan;

 

Bafra’mıza yakışır bir “BAFRA TİCARET BORSASI SİTESİ” ni beraberce, el ele verip Bafra’mıza kazandırmanın çabası içerisindeyiz.

 

El birliği ile bu işin üstesinden geleceğimize, borsa camiamız olarak inanıyoruz.

 

Böylece hem üyelerimizi tek çatı altında toplamak, hem trafik, hem de Bafra ekonomisi acısından, çok önemli bir potansiyele sahip olmaya devam eden, Bafra Organize Sanayi Bölgesine ve akabinde tarıma dayalı sanayiye hammadde tedarik yeri olacağına inandığımız tamdır.

 

Borsayı teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına alınmış, pazar olarak tarif etmek mümkün ise de:

 

Daha açık olarak, ‘’Özel kanun ile kurulan alıcı ve satıcıların belli zamanlarda bir araya geldiği, genellikle malın numunesine veya tipine istinaden büyük çapta alım-satım yapılan ve dolayısıyla arz ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluşmasına imkân sağlayan teşkilatlanmış bir pazardır’’ şeklinde tarif edilebilir.

           

Ticaret Borsalarında işlem gören malların satıcılarının büyük bir bölümü üreticiler, yani çiftçilerimiz olduğu cihetle, borsaların hizmetlerinden büyük ölçüde üreticilerin yararlandığını ifade etmek mümkündür.

 

Ürünlerin ticaret borsalarında numunesi gösterilerek açık artırma veya pazarlık yoluyla malın o günkü değer fiyatla satılması, ürünlerin borsa kantarlarında güvenli şekilde tartılması, borsa laboratuarlarında tahlil edilmesi, ürün bedelinin alıcıdan zamanında tahsil edilmesi, taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlığın seri ve adil bir biçimde sonuçlandırılması, borsaların üreticiye verdiği hizmetlerin başlıcalarıdır.

 

Ticaret borsaları üreticiye olduğu gibi tüketiciye, tüccara, ihracatçıya, ithalatçıya da büyük yararları vardır.

 

Bafra’mızda kurulacak olan borsa sitesi ile:

 

· Tüm üyelerimiz tek çatı altında olacaklar.

 

· Bafra’mızın trafiği rahatlayacak.

 

· Haksız rekabet azalacak.

 

· Tarım ürünü nakliyesi ve tahliyesi sonucu çevreye ve halka verilen zararlar önlenmiş olacak.

 

· Organize sanayisine, tarımsal hammadde deposu oluşacak buda yanında istihdamı artıracaktır.

 

· Tarımsal ürünlerin işlem göreceği sağlıklı fiyatlar oluşacaktır.

 

· Üretilen tarım ürünlerinin tamamına yakını belgelenecektir.

 

· Borsa laboratuarlarında tahlil edilen tarım ürününün gerçek değeri ortaya çıkacaktır ve sağlıklı fiyat bulması kolaylaşacaktır.

 

· Sağlıklı fiyat bulan tarım ürünü kalitesini her geçen yıl artıracaktır.

 

· Herkesin piyasa bilgisi artacak, çiftçinin de hem ürünü para edecek hem de pazarlık kapasitesi artacak ve Borsadaki tarımsal ürünlerin alım ve satımları kolaylaşacaktır.

 

· Küçük ölçekli çiftçiler daha fazla ve kaliteli ürün yetiştirecek.

 

· Artan ürün kalitesi ve ürün miktarı hem Bafra’mıza hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaktır. Böylece durgunluk içinde olan ekonomide canlanacaktır.

 

· Borsa sitesi içerisinde alım satım yapılan ürünler kayıt altına alındığı için vergi kaybı olmayacaktır.

 

Tarım ürünlerinin kendine has özelliklerinin bulunması nedeniyle pazarlanması sanayi ürünlerinden farklı olmaktadır.

 

Öncelikle, tarım ürünlerinde üretimin mevsimsel dalgalanma göstermesine, karşılık tüketimin sürekliliği, tarım ürünleri arz ve talebi arasında uyumsuzluk yaratmaktadır.

 

Oluşan bu uyumsuzluk, bir yandan tarım ürünleri piyasasındaki belirsizliği artırırken, diğer taraftan stok maliyeti sorunlarını gündeme getirmekte,

           

Aynı zamanda da hasat dönemlerinin kısa olması ve bunun neden olduğu fiyat dalgalanmaları oluşmaktadır.

           

Bu sorunların çözümlenmesi ve arz ile talebin birbiriyle uyumlaştırılması amacı, Ticaret Borsa Sitelerinin zaruriyetini  ortaya çıkarmaktadır.

 

Yurdumuzda 100 ‘ün üzerinde borsa bulunmasına rağmen bunların bir çoğu, Bafra Ticaret Borsası gibi gerçek anlamda faaliyet göstermemekte ve tescil ofisi görevi yapmaktan öteye geçmemektedir.

 

Borsaların aktif olarak görev yapabilmesi için gerçek alıcılar ve satıcıların borsada karşılaşmaları ve fiyat oluşumunun serbest piyasa koşullarında borsa içerisinde oluşması gerekmektedir.

 

Bizim gibi borsa sitesi olmayanlar sadece tescil işlemi yapan ‘’TESCİL BÜROSU ’’ veya bina borsası niteliğindedir.

 

Böylece Ticaret Borsaları menkul değerler borsaları ile karıştırılmaktadırlar.

 

Borsa dışı yapılan alım ve satımlar ile kayıt dışına kaçan ve Bafra ekonomisine de böylece zarar veren bu borsa dışı alım - satım yöntemi üretici ve tüccar arasında ‘’ temiz satış ‘’ olarak adlandırılmaktadır.

 

Çiftçilerimiz, bu yöntemle daha çok kazanç elde ettiklerini düşünmektedirler.

 

Oysa ki, Ticaret Borsalarının kendileri için daha cazip satış yerleri olduğunu, rekabet ortamında ürünlerini daha yüksek fiyatlardan satabileceklerini bilmemektedirler.

 

Yine Bafra’mızda borsa sitesinin olmayışı neticesinde;

 

Özellikle çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu ortamlarda satış yapılırken, rekabetten doğan fiyat yükselmesini istemeyen tüccarlar, bu şekilde borsa dışında fiyat oluşumuna giderek ürün fiyatları  konusunda bilgisi olmayan üreticilerin ürünlerine düşük fiyat verebilmektedirler.

 

 

Üstelik borsa sitesi olmadığı için kayıt dışı alım satımlarda tescil ettirmediği ürün üzerinden vergiyi de ödememektedir.

 

Bu durum hem Bafra’mız hem Ülkemiz hem de çiftçilerimiz acısından gelir kaybına neden olmaktadır.

 

Yine Borsa sitesi olmadığından, bazı çiftçilerimiz ürünlerini hasattan sonra doğrudan tarlada veya depolamadan tüccara satmaktadır.

 

Çiftçiler böylece taşıma giderlerinden tasarruf etmeyi amaçlamaktadır .

 

Borsa sitesine de sahip olmayan çiftçimiz, hem bilgisiz hem de kısıtlı sermaye ile sıkıntılı bir şekilde, alıcıların etkileri altında kalmaktadır.

 

Böylece hasat sırasında da zaten bu alıcılara borcu olan çiftçilerimiz alıcının düşük fiyatını kabullenmek zorunda kalıyor.

 

Aynı zamanda da borsa sitemiz olmadığından da bazı çiftçilerimiz ürünlerini bekletmeden ve pazarlık yapmadan satmak zorunda kalmaktadırlar.

 

Bafra Ticaret Borsa Sitesi olması ve en kısa zamanda faaliyete geçmesi sonucunda yukarıda belirttiğim hususlar olmayacaktır.

 

Bafra ovası gibi büyük bir ovaya sahip olmamız, bölgemiz için büyük bir nimettir. Bu nimetimizi en iyi ve en verimli bir şekilde kullanmak istiyoruz.

 

Tarıma dayalı sanayilerimizin kurulmalarını destekleyecek, Zahire Borsasının eksikliğini çekmekteyiz. Bu eksikliğimizi gidermek için, mevcut hazine yerlerinin ihtiyaca göre borsalara veya diğer kurum veya kuruluşlara tahsis veya satışlarının talep karşılığı yapılmasının gerekli olduğunu belirtmek istiyorum.

 

Bu vesile ile en kısa zamanda borsa sitesini, Bafra’mıza kazandırmak için elbirliği ile çalışmalarımıza, devam etmekteyiz.

 

Saygılarımla,

 

Namık KİBAROĞLU

Bafra Ticaret Borsası           

 Yönt.Krl.Başkanı